Eindejaarsactie

Goodiebag

7 maart 2022

Eindejaarsactie Sovekans

Eind 2021 deed Sovekans een oproep tot schenking / gift om een eindejaarsactie op touw te zetten. 

Hierop kwam heel wat respons.

Dankzij de sponsors Footstep, Het Paradijs, Verzekeringskantoor Defere-Fonteyne en nog enkele sponsors die wensen anoniem te blijven konden we een heus pakket samenstellen.

Via loting konden wij 63 van onze huurders met een goodiebag gelukkig maken.